d.velop sistem za upravljanje sadržajem preduzeća (ECM) prati svaki pojedinačni dokument tokom čitavog njegovog životnog ciklusa, od generisanja do dugoročnog arhiviranja!Prvi korak zahteva inicijalnu registraciju dokumenta (bez obzira na format u kome je nastao) i uvoz u arhivski sistem, bez obzira da li želite prenos digitalnih podataka u d.3 arhive ili da li su spoljni dokumenti primljeni na papiru. Format nije ni važan, jer d.velop rešenja za sistem Microsoft Office mogu upravljati podacima isto tako lako kao i informacijama iz sistema specijalne namene kao što su CAD, ERP ili CRM.


Papirni dokumenti se skeniraju odmah po prijemu i opremaju se atributima potpuno automatski, ako to želite.

Za fakture, na primer, to znači da podatke primaoca i pošiljaoca (iznos, količinu, itd) čita i dodaje automatski digitalizovanim dokumentima. Ručna verifikacija od strane službenika je, dakle, svedena na najmanju moguću meru i interni procesi su ubrzani.

Ovo je procedura koja se primenjuje bez obzira da li se dnevno prima 50, 100, ili nekoliko hiljada dolaznih dokumenta.


Jednom digitalizovana arhivska dokumentacija, dodeljuje se elektronskim fasciklama u sledećem koraku...