POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA


Preduzeće Mikrofilm sistem d.o.o Beograd-Leštane je jedan od lidera u Republici Srbiji u domenu arhiviranja i upravljanja dokumentacijom. Kako bismo unapredili svoje poslovanje, a našim kijentima omogućili kvalitetniju uslugu i pouzdanog partnera, implementirali smo Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001.


Integrisani sistem menadžmenta temelji se na načelima usredsređenosti i posvećenosti klijentima, bezbednosti, poverljivosti, integritetu i raspoloživosti kompletne materijalne i elektronske informacione imovine društva i korisnika usluga, orijentaciji na procese, sistemskog pristupa upravljanju, obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i stalnog poboljšavanja.MIKROFILM SISTEM  IQNet QMS

MIKROFILM SISTEM IQNet ISMS


                   


MIKROFILM SISTEM JUQS QMS         MIKROFILM SISTEM JUQS ISMSMikrofilm sistem d.o.o. 2014.