Glavni razlog za uvođenje Document management sistema je smanjenje troškova, s obzirom da su:


- cene optičkih medija niže u odnosu na cene papira,

- tokovi informacija brži,

- vreme obrade kraće, i

- veće mogućnosti pružanja informacija. 


Sve navedeno svakako povećava zadovoljstvo korisnika.


Ako se u preduzeće uvede moderan sistem za upravljanje dokumentima vreme obrade se može smanjiti i do 70%. Elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima je složen proces čijom primenom korisnici, između ostalog, postižu veću efikasnost i uštede u radu.Značaj i prednosti sistema za upravljanje dokumentima


Document management system (DMS) je jedan od tipova sveobuhvatnih Content management system (CMS) koji objedinjuje sledeće tipove sistema:


- Enterprise CMS (ECMS),

- Web CMS (WCMS),

- Document management system (DMS),

- Mobile content management system,

- Component content management system,

- Media content management system,

- Learning Content Management System (LMS).


Uloga CMS-a je da:


- omogući da veliki broj ljudi unosi i deli informacije,

- obezbedi kontrolu pristupa informacijama na osnovu uloge korisnika,

- obezbedi pomoć korisnicima u lakom skladištenju i preuzimanju informacija,

- smanji unos duplikata podataka,

- olakša pisanje izveštaja,

- omogući poboljšanu komunikaciju između korisnika.


Izvor: WIKIPEDIA


Šta je, zapravo, DMS? DMS je:


- Struktuirano odlaganje svih dokumenata koje se ogleda kroz:

          Pretvaranje u format dokumenata za dugotrajno arhiviranje (TIFF, PDF, PDF/A),

          Upravljanje verzijama dokumenata,

          Upravljanje pravima pristupa,

          Struktuirano pretraživanje kroz atribute i full-text pretraživanje.


- Zatim, DMS je dugotrajno, nepromenljivo i sigurno arhiviranje kroz čuvanje dokumenata na diskovima, pri čemu možete  izvršiti odabir pouzdanog a jeftinijeg medija za čuvanje i brisanje dokumenata nakon isteka vremena čuvanja zapisa.


- DMS podrazumeva i digitalni tok i automatski podsetnik što znači:

          Spontano prosleđivanje dokumenata drugim korisnicima,

          Kruženje dokumenata prema unapred zadatom toku.


Glavne DMS pogodnosti su:


- centralizacija podataka i dokumenata,

- lokalni i udaljeni pristup,

- brzo i efikasno pronalaženje,

- integracije sa poslovnim i tehničkim aplikacijama,

- visoka sigurnost kroz definisanje prava pristupa.


Ostale prednosti DMS-a svakako su:


- lakši pristup informacijama,

- upravljanje stanjima obrade dokumenata (verziranje),

- podrška u nastajanju dokumenata (upravljanje templejtima),

- automatizacija poslovnog procesa ili workflow,

- zaštita kroz definisanje prava pristupa,

- pristup svim informacijama direktno sa radnog mesta,

- arhiviranje svakog dokumenta samo jednom,

- znatno smanjenje troškova kroz bržu obradu dokumenata i povećanu efikasnost.