• Arhiva vesti

  • Arhiva d.velop AG vesti


[29. decembar 2014.]

Održana je završna javna rasprava o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi


Radna grupa koju je Ministarstvo kulture i informisanja formiralo 17. jula održala je javne rasprave i prezentaciju Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi u Novom Sadu, 12. decembra u Arhivu Vojvodine, Nišu, 16. decembra u Istorijskom arhivu Niš i 22. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci.

Javna rasprava trajaće do danas 29. decembra do kada se na sajt Ministarstva kulture mogu slati sugestije i predlozi za izmenu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi a potom će Ministarstvo kulture i informisanja Nacrt zakona poslati resornim ministarstvima na mišljenje.

Treća javna rasprava okupila je stotinjak stručnjaka iz 38 arhiva u Srbiji koji su konstruktivnim predlozima pokušali da poboljšaju zakonska rešenja na kojima su brojni autori radili od 2004. godine.


___________________________________________________________________________________


[08. oktobar 2014.]

Mikrofilm sistem – sponzor stručnog skupa ARHIV INFO 2014.


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se deveti stručni skup ARHIV INFO 2014. održati u Kladovu, u hotelu "Đerdap", u periodu 13.10. – 15.10.2014. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se i ove godine kao sponzor predstaviti na skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da posetite skup i prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „ARHIV INFO”

Tel/fax: +381 381 11 406 32 13

E-mail: info@arhivinfo.org.rs

Website: www.arhivinfo.org.rs

Vidimo se u Kladovu!

___________________________________________________________________________________


[04. septembar 2013.]

Mikrofilm sistem – sponzor stručnog skupa ARHIV INFO 2013.


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se osmi stručni skup ARHIV INFO 2013. održati u Kladovu, u hotelu "Đerdap", u periodu 17.9. – 19.9.2013. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se i ove godine kao sponzor predstaviti na skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da posetite skup i prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „ARHIV INFO”

Tel/fax: +381 11 2833841, 2833858

E-mail: info@arhivinfo.org.rs

Website: www.arhivinfo.org.rs

Vidimo se u Kladovu!

___________________________________________________________________________________


[06. septembar 2012.]

Mikrofilm sistem – generalni sponzor stručnog skupa Arhiv info 2012.


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se sedmi stručni skup Arhiv info 2012. održati na Staroj planini, u hotelu "Stara planina", u periodu 18.9. – 21.9.2012. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se ove godine kao generalni sponzor predstaviti na skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da posetite skup i prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.

Ovogodišnji turnir u stonom tenisu, koji se tokom trajanja skupa tradicionalno održava u organizaciji preduzeća Mikrofilm sistem, memorijalnog je karaktera u čast našeg pokojnog kolege i prijatelja (predsednika skupštine udruženja Arhiv info) Lukice Ivaniševića.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv info”

Tel/fax: +381 11 2833841, 2833858

E-mail: info@arhivinfo.org.rs

Website: www.arhivinfo.org.rs

Vidimo se na Staroj planini!

___________________________________________________________________________________


[01. decembar 2011.]

Mikrofilm sistem na novoj lokaciji


Obaveštavamo sve naše poslovne saradnike da se sedište preduzeća Mikrofilm sistem od 01.12.2011. godine nalazi na novoj lokaciji. Novi poslovni prostor veličine 500 kvadratnih metara opremljen je u skladu sa standardima za arhiviranje, skladištenje i zaštitu dokumentacije. Ovom prilikom Vas pozivamo da nas posetite.


Podaci o promeni sedišta preduzeća Mikrofilm sistem:

Adresa: Kružni put 13k, 11309 Beograd-Leštane, Republika Srbija

Telefon: +381 11 8030171

Telefax: +381 11 8030278

E-mail: pisarnica@mfs.rs

Web: www.mfs.rs

___________________________________________________________________________________


[09. septembar 2011.]

Mikrofilm sistem – zlatni sponzor stručnog skupa Arhiv info 2011.


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se šesti stručni skup Arhiv info 2011. održati na Tari, u hotelu Omorika, u periodu 13.9. – 16.9.2011. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se ove godine kao zlatni sponzor predstaviti na skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da posetite skup i prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.

Ovogodišnji turnir u stonom tenisu, koji se tokom trajanja skupa tradicionalno održava u organizaciji preduzeća Mikrofilm sistem, memorijalnog je karaktera u čast našeg pokojnog kolege i prijatelja (predsednika skupštine udruženja Arhiv info) Lukice Ivaniševića.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv info”

Tel/fax: +381 11 2833841, 2833858

E-mail: info@arhivinfo.org.rs

Website: www.arhivinfo.org.rs

Vidimo se na Tari!

___________________________________________________________________________________


[21. januar 2011.]

Prva instalacija d.3 sistema u Srbiji


Savremeno poslovanje kompanija na lokalnom tržištu nametnulo je potrebu za primenom sveobuhvatnijih Document i Content Management rešenja koja pored ostalih pogodnosti, svakako omogućavaju povećanu efkasnost i znatne uštede u poslovanju. Tu potrebu je među prvima prepoznalo i javno preduzeće Srbijagas, koje se opredelilo za uvođenje d.3 sistema koji spada u sam vrh svetskih DMS rešenja. Uvođenju d.3 sistema nemačke korporacije d.velop AG čiji smo dugogodišnji partner, prethodio je dugogodišnji rad na implementaciji papirne arhive u informacioni sistem JP Srbijagas-a kroz naš prepoznatljivi digitalni arhivski sistem ArhivInfo.

Zahvaljujući IT menadžmentu javnog preduzeća Srbijagas koje ima jasnu strategiju upravljanja dokumentima, u potpunosti su ispoštovane preporuke u vezi sa uvođenjem DMS rešenja koje se prvenstveno zasnivaju na digitalizaciji pasivne arhive, upravljanju dokumentima i radnim procesima.

___________________________________________________________________________________


[10. novembar 2010.]

Prezentacija u Istorijskom arhivu Beograda na Seminaru o kancelarijskom i arhivskom poslovanju javnih i privatnih pravnih lica.


U prostorijama Istorijskog arhiva Beograda, Novi Beograd, Palmira Toljatija br. 1, održan je Seminar o kancelarijskom i arhivskom poslovanju javnih i privatnih pravnih lica u organizaciji ove institucije, u periodu 09.11. – 10.11.2010. godine.

Cilj ovog seminara je podizanje standardnih znanja o važnosti dokumenta i odgovornog odnosa prema njemu, kao sredstvu dokaza poslovnih aktivnosti i izvoru informacija.

Seminaru je prisustvovalo oko 60 učesnika iz privrednih i društvenih institucija iz naše zemlje i inostranstva, a preduzeće Mikrofilm sistem je predstavilo učesnicima Seminara svoje delatnosti, sa posebnim osvrtom na softversko rešenje za arhiviranje i upravljanje dokumentima ArhivInfo verzije 3, pod nazivom "Digitalna lista kategorija registraturskog materijala".

___________________________________________________________________________________


[30. septembar 2010.]

Prezentacija u Arhivu Srbije za polaznike letnje škole arhivistike.


U prostorijama Arhiva Srbije održana je druga po redu letnja škola arhivistike u organizaciji ove institucije, u periodu 28.9. – 30.9.2010. godine.

Školi arhivistike je prisustvovalo oko 40 polaznika iz oko 10 privrednih i društvenih institucija iz naše zemlje, a preduzeće Mikrofilm sistem je predstavilo polaznicima škole svoje delatnosti, kao i softversko rešenje za arhiviranje i upravljanje dokumentima ArhivInfo verzije 3, pod nazivom "Digitalna lista kategorija registraturskog materijala".

___________________________________________________________________________________


[20. septembar 2010.]

Održan je Peti jubilarni stručni skup Arhiv info 2010 na Tari.


Održan je Peti stručni skup Arhiv info 2010. na  Tari, u hotelu Omorika, u periodu 14.9. – 17.9.2010. godine.

Skupu je prisustvovalo preko 100 učesnika iz 49 privrednih i društvenih institucija iz zemlje i inostranstva, a preduzeće Mikrofilm sistem se ove godine kao generalni sponzor uspešno predstavilo na jubilarnom skupu sa novinama i rešenjima u oblasti arhiviranja i upravljanja dokumentima.


Pogledajte portfolio preduzeća Mikrofilm sistem na YouTube!

___________________________________________________________________________________


[06. septembar 2010.]

Mikrofilm sistem – generalni sponzor stručnog skupa Arhiv info 2010.


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se Peti stručni skup Arhiv info 2010. održati na  Tari, u hotelu Omorika, u periodu 14.9. – 17.9.2010. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se ove godine kao generalni sponzor predstaviti na jubilarnom Petom skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da posetite skup i prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.

Ovogodišnji turnir u stonom tenisu, koji se tokom trajanja skupa tradicionalno održava u organizaciji preduzeća Mikrofilm sistem, memorijalnog je karaktera u čast našeg pokojnog kolege i prijatelja (predsednika skupštine udruženja Arhiv info) Lukice Ivaniševića.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv info”

Tel/fax: +381 11 2458252, 3441509

e-mail: info@arhivinfo.org.rs

website: www.arhivinfo.org.rs


Vidimo se na Tari!

___________________________________________________________________________________


[16. jun 2010.]

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave


Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07) i člana 42. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05 i 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada je donela uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 40/10, na snazi je od 19.06.2010., a primenjuje se od 20.07.2010.


Ovom uredbom uređuje se postupanje sa elektronskim dokumentima u kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju i na službe Narodne Skupštine, predsednika Republike i Vlade, autonomnih pokrajina, organe opština, gradova, grada Beograda - kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i na preduzeća i druge organizacije kada vrše javna ovlašćenja.


Kompletan tekst uredbe možete preuzeti na strani Arhiva/Regulativa

___________________________________________________________________________________


[30. mart 2010.]

Okrugli sto: Kako sačuvati podatke na savremenim medijima?


Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su okrugli sto sa temom „Kako sačuvati podatke na savremenim medijima?30. marta 2010. godine u 11 h, u Privrednoj komori Srbije (Resavska 13–15, sala 7). Izlaganja i diskusije o problematici čuvanja i migriranja podataka sa različitih medija bile su obuhvaćene sledećim temama:


– Tehnološke karakteristike savremenih medija,

– Rok trajanja i bezbednost zapisa na pojedinim medijima: mikrofilmu, magnetskom, CD i DVD,

– Izbor zapisa (analogni ili digitalni) u zavisnosti od vrste podataka,

– Konverzija zapisa sa jednog na drugi medij,

– Mikrofilm kao nosilac pasivnih podataka koji se dugoročno ili trajno čuvaju,

– Regulisanje trajnosti i tajnosti podataka u sistemima za upravljanje podacima,

– Mikrofilmski centar danas,

– Rešenja iz Nacrta zakona o arhivskoj građi,

– Propisivanje standardnih mera zaštite,

– Čuvanje kopija retkih knjiga, karata i sl.,

– Sigurnost rezervnih kopija na savremenim storidžima,

– Ekonomičnost savremenih medija,

– Iskustva drugih zemalja.

saznajte više...

___________________________________________________________________________________


[26. mart 2010.]

Ahiv Info na Tari


Obaveštavamo sve naše korisnike da će se Peti stručni skup Arhiv info 2010. održati na  Tari, u hotelu Omorika, u periodu 14.9. – 17.9.2010. godine.

Preduzeće Mikrofilm sistem će se i ove godine kao platinasti sponzor predstaviti na jubilarnom Petom skupu sa novinama u oblasti zakonodavstva, arhiviranja i upravljanja dokumentima. Pozivamo Vas da  posetite skup i  prisustvujete prezentacijama preduzeća Mikrofilm sistem.

Ovogodišnji turnir u stonom tenisu, koji se tokom trajanja skupa tradicionalno održava u organizaciji preduzeća Mikrofilm sistem, memorijalnog je karaktera u čast našeg pokojnog kolege i prijatelja (predsednika skupštine udruženja Arhiv info) Lukice Ivaniševića.


Sva obaveštenja možete dobiti na:

Udruženje korisnika arhivskih tehnologija „Arhiv info”

Tel/fax: +381 11 2458252, 3441509

e-mail: info@arhivinfo.org.rs

website: www.arhivinfo.org.rs


Vidimo se na Tari!

___________________________________________________________________________________


[01. februar 2010.]

Ahiv Info "Forum"


Početkom februara, Udruženje korisnika arhivskih tehnologija ‚‚Arhiv info" pokrenulo je Arhiv Info Forum.

Udrženje poziva sve zainteresovane da posete Arhiv Info Forum i registruju se.

Registrovani članovi Arhiv Info Foruma imaju priliku da učestvuju u pozitivnoj raspravi i razmenjuju iskustva o definisanim temama (rad Udruženja, teme skupa, zakonodavstvo, razvoj informacionog društva, i dr.).

Registrovani članovi Arhiv Info Foruma na taj način podstiču razvoj i unapređenje arhivskih tehnologija.

___________________________________________________________________________________


[19. januar 2010.]

Počela javna rasprava o nacrtu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi u Beogradu


Javna rasprava o Nacrtu zakona o arhivskoj  građi i arhivskoj službi, koja će trajati do prvog februara, počela je njegovom prezentacijom na tri okrugla stola u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Nacrt su predstavili sekretar Ministarstva Predrag Blagojević i članovi radne grupe koja je tekst Nacrta i izradila.

[Izvor: Ministarstvo kulture RS]

saznajte više...

___________________________________________________________________________________


[10. januar 2010.]

Nacrt Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi


U periodu od 15.  do 20. januara 2010. godine, održaće se javna rasprava o nacrtu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi. Tekst nacrta Zakona predstaviće sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije  Predrag Blagojević i članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi ovog nacrta.

Raspored termina:

Niš – 15. januar 2010. godine, sa početkom u 13 časova u Istorijskom arhivu Niš;

Novi Sad – 18. januar 2010. godine, sa početkom u 12 časova u Arhivu Vojvodine;

Beograd – 19. januar 2010. godine, sa početkom u 12 časova u Arhivu Srbije.

Tekst nacrta Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi možete preuzeti na Internet stranici Ministarstva kulture Republike Srbije:

http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=56


[06. mart 2014.]

Mikrofilm sistem d.o.o. i ove godine na CeBIT-uI ove godine smo prisutni na najvećem IT događaju na svetu.


Zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom d.velop AG iz Nemačke, pozivamo Vas da na predstojećem CeBIT-u u periodu od 10.3.2014. do 14.3.2014. godine, u hali 3 na štandu H20 upoznate ECM d.3 – sistem baziran na iskustvu, bez suvišnih detalja.


Unapred se radujemo susretu sa Vama i pripremanju prezentacije baš za Vas!

___________________________________________________________________________________


[28. februar 2013.]

Mikrofilm sistem d.o.o. na CeBIT-u u Hanoveru


Zajedno sa našim partnerom d.velop AG iz Nemačke (www.d-velop.de), pozivamo Vas da na predstojećem CeBIT-u u Hanoveru od 5.3.2013. do 9.3.2013. godine u hali 3, na štandu H20, otkrijete sledeću generaciju sistema za upravljanje sadržajem u preduzećima.

d.3 sistem je pionirski i pametan operativni koncept u ECM svetu. Da ne bi dužili, pridružite nam se i steknite dragoceno iskustvo bez suvišnih detalja.

___________________________________________________________________________________


[22. februar 2012.]

Prvo mesto po studiji Pentadoc AG


Kontinuirano i održivo poboljšanje se isplati!

Jasan dokaz za to je studija o zadovoljstvu ECM kupaca za 2011. godinu izvršena od strane Pentadoc AG. Jednom godišnje nezavisna konsultantska firma anketira ECM korisnike u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj o zadovoljstvu sistemom za upravljanje dokumentima i sadržajem u svojim kompanijama. Anketiranje se vrši u 12 kategorija po školskom sistemu ocenjivanja, a kompanija d.velop AG je po prvi put na prvom mestu.

Ideja jednostavnosti doprinosi tom uspehu na kojoj d.velop AG neprestano radi.


                           Hvala na poverenju!

                           d.velop AG
___________________________________________________________________________________