Međunarodna specifikacija MoReq, namenjena evropskim državama ali primenjivana i širom sveta (MoReq - Model Requirements for the Management of Electronic Records):

- MoReq,

- MoReq2.


Međunarodna arhivska tela:

- Međunarodni arhivski savet (http://www.ica.org),

- Dublin Core  (http://dublincore.org),

- DLM Forum (http://www.dlmforum.eu).


Kako bi se uhvatile u koštac sa izazovima transformacije državne uprave iz klasičnog i ne-efikasnog modela u moderni i efektivniji model nazvan elektronska uprava ili e-Uprava, evropske države su počele graditi skup specifikacija, standarda i preporuka. Osnova ovakvog skupa specifikacija je upravo neki oblik nacionalnog standarda koji, uzimajući u obzir pravni aspekt, propisuje neophodne stavke i funkcionalnosti sistema za upravljanje dokumentima u telima državne uprave i javne vlasti. Ovakve specifikacije neretko izlaze iz tehnološkog okvira, te opisuju i organizacione i procesne promene neophodne za implementaciju elektronskih sistema za upravljanje dokumentima. Primeri takvih specifikacija su:


- DOMEA (Nemačka),

- NOARK (Norveška),

- PRO/TNA (Velika Britanija),

- Gever (Švajcarska),

- ELAK (Austrija),

- Protocollo Informatico (Italija),

- ReMANO (Holandija).


Ostale međunarodne specifikacije:


- 5015.02 (USA),

- Records Management Service Components Requirements Development Project, Final Report (USA),

- PRO 2002 Specification (UK),

- ICAEW Specification (UK),

- MoReq-Jus (Brasil),

- e-ARQ Brasil (Brasil),

- Electronic RecordKeeping Systems Standard (New Zealand),

- Electronic Records Management System (ERMS) System Specifications for Public Offices (Malaysia),

- ICA Requirements (ICA),

- RDIM (Canada),

- VERS (Australia),

- Functional Specifications for Electronic Records Management Systems Software (Australia),

- SÄHKE2 (Suomi),

- Draft Functional Specification for Integrated Document and Records Management Solutions (South Africa).