Ugovori su pravna osnova svakog poslovnog odnosa. Ugovori upravljaju interakcijama, pravima i obavezama između kupaca, dobavljača, proizvođača i poslovnih partnera.Termini nekih ugovora su produženi prećutno, drugi ističu, neki moraju biti otkazani u određenom trenutku. Često je teško pratiti sve promene i preuzeti određene dokumente brzo i lako.


Zašto jednostavno ne poverite rukovanje vašim ugovorima d.velop AG rešenju? d.velop rešenje za digitalno upravljanje ugovorima Vam brzo pruža sledeće:

Transparentan uvid u sve ugovore,

Brzo i jednostavno praćenje stanja,

Bolju kontrolu ugovora,

Smanjenje ugovorih rizika,

Optimizovane procese u vašem preduzeću,

Smanjenje vremena traženja,

Funkcionalnu integraciju u digitalne fascikle.


Ovaj proces već počinje kada se ugovori prvo generišu. Da li želite da koristite, na primer, direktan Word dokument koji se lako prenosi u d.3 arhivski sistem pomoću Drag & Drop metoda ili iskoristiti jedan od mnogobrojnih d.3 šablona – na Vama je da odlučite.

Jednom arhivirani, ugovori su zaštićeni od neovlašćenog pristupa sofisticiranim sistemom prava pristupa, zaštićeni od izmena, dostupni su tokom dugog perioda, i mogu se u bilo kom trenutku ponovo pronaći preko intuitivnog ekrana za pretragu. Pojedinačni radni tokovi posla automatski prenose ugovor do poštanskog sandučića korisnika zbog podsećanja i obaveštavaju Vas o trenutnom stanju u svako doba.


Ovo ubrzava vreme obrade zaposlenima tako da rukovanje vašim ugovorima nije samo olakšano, već i mnogo efikasnije.