Kvalitet proizvoda i usluga je najvažniji element poslovnog uspeha.
Međutim, efikasan menadžment kvalitetom postaje realnost samo ako su vaša QM dokumenta uvek ažurna, odgovarajući potrebni procesi regulisani, nadležnosti jasno definisane, a  proširenja i dopune implementirane što je brže moguće.


Stalno menjanje procesa i procedura čini kvalitet kontinuiranim procesom kojim postaje sve teže upravljati na papiru. d.velop Quality Management Vam zato pomaže u digitalnom rukovanju ovim zadatkom:

Reviziono-sigurno arhiviranje,

Strukturno upravljanje QM dokumentima,

Integrisano upravljanje istorijom,

Jednostavan pristup Web opcijama,

Integracija sa Office paketom za efikasnu obradu,

Individualni koncept prava pristupa za pripadajuće članove osoblja,

Digitalno kreiranje, obrada, pregled i odobravanje QM dokumenata.


Težište je na intuitivnom rukovanju softverskim rešenjem od strane članova kolektiva. Na primer, Office dokumenata se mogu jednostavno uvoziti u d.3 sistem za arhiviranje preko miša ili Drag & Drop metodom. Sa integrisanim verziranjem možete ustanoviti koja je verzija dokumenta bila tekuća u određenom trenutku, čak i godinama kasnije.


Podržano je rukovanje od strane nekoliko članova osoblja, tako da se individualni proces odobravanja unutar vaše firme digitalno mapira preko radnog toka. Ovo Vam u svako doba pruža savršen uvid u dokumentaciju procedura tokom celog životnog ciklusa dokumenta.