Javna rasprava o Nacrtu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, koja će trajati do prvog februara, počela je njegovom prezentacijom na tri okrugla stola u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Nacrt su predstavili sekretar Ministarstva Predrag Blagojević i članovi radne grupe koja je tekst Nacrta i izradila.

- Rad na Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj službi deo je kompletne zakonodavne aktivnosti Ministarstva kulture. Arhivska struka je veoma zainteresovana za ovaj zakon, jer do sada poseban zakon o arhivskoj delatnosti nije ni postojao, već je ova oblast bila regulisana Zakonom o kulturnim dobrima. Očekujemo da Zakon o arhivama bude upućen u dalju proceduru u martu, odmah nakon stupanja na snagu Zakona o kulturi. Osim toga, radimo i na Zakonu o kinematografiji, Zakonu o zadužbinama i fondacijama. Istovremeno, u toku je rad i na Zakonu o bibliotečkoj građi, kao i na Zakonu o izdavaštvu, a nakon njih će u proceduru ući Zakon o kulturnim dobrima i Zakon o muzejima. Očekujemo da ove zakonodavne aktivnosti budu okončane do marta naredne godine – rekao je po završetku predstavljanja Nacrta sekretar Ministarstva Predrag Blagojević.

Blagojević je istakao da ''Nacrt zakona predviđa novine, među kojima su obaveza poštovanja principa u arhivskom poslovanju, koji postoje u praksi Evropske unije, mogućnost postojanja privatnih arhiva, po jasno utvrđenim pravilima i arhiviranje elektronske dokumentacije i prepiske''.

Nacrt zakona propisuje da je država dužna da štiti i čuva arhivsku građu, da obezbedi adekvatne objekte, stručno rukovođenje i servisiranje potreba građana.

Zakon predviđa i formiranje Arhivskog fonda Srbije od dokumenata nastalih u radu organa vrhovne vlasti, zakonodavnih, izvršnih i sudskih vlasti, lokalnih samouprava, preduzeća, organizacija i ustanova, društveno političkih i verskih organizacija bez obzira na oblik vlasništva.

Zakon o Arhivskoj građi i arhivskoj službi je prvi zakon koji ulazi u proceduru, između ostalog, i zbog toga što je u međuvremenu donet Zakon o elektronskom dokumentu, koji se bavi i čuvanjem elektronske dokumentacije.

Novim zakonom trebalo bi da se regulišu odnosi u arhivskoj struci i način čuvanja arhivske građe, pitanja dokumentovanja elektronskih izvora, kao i prilagođavanja toj tehnologiji. Nacrt novog zakona obuhvata oko dvadeset zakonskih akata.

Novi zakon će precizirati i pitanje privatnih upliva u arhivsku oblast, finansiranje i sistem dobijanja licenci za koje je formirano novo telo - arhivsko veće.

Tekst Nacrta Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi nalazi se na Internet stranici Ministarstva kulture:

http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=56


[Izvor: Ministarstvo kulture RS]