Arhiviranje dokumenata je jedna stvar, a njihovo lako i brzo pronalaženje je potpuno druga stvar!
Opcionalna funkcija pretraživanja direktno u d.3 korisničkom interfejsu omogućava ciljanu pretragu sa samo nekoliko klikova, čak i pretraživanje kompleksne strukture fascikli.

Pored tipičnog pretraživanja kompletnog teksta, dostupne su takođe visoko specijalizovane rutine za pretragu. One omogućavaju, na primer, da budu prikazani rezultati pretrage na osnovu relevantnosti fonetskog pretraživanja.


Već pri ulasku u opciju pretrage, sistem na osnovu unetih slova lako obezbeđuje dodatne sugestije da suzite pretragu i brže dobijete informacije koje želite.

Vi se jednostavno odlučite za pristup, želite li:

pretragu po punom tekstu za sve dokumente u arhivi,

fonetsku pretragu,

pretragu po slobodnom tekstu,

ili pretraživanje fraza.


Nemojte trošiti vreme na pretraživanja, već se fokusirajte na pronalaženje. Sa d.3 sistemom sve je  brzo i jednostavno!