Pored upravljanja dokumentima i tokom poslovanja, digitalno arhiviranje predstavlja drugu osnovnu nadležnost za d.velop!Podaci iz bilo kog izvora i u skoro svakom formatu  skladište se na jednoj i centralnoj lokaciji, d.3 arhivi, gde se arhiviraju za dugoročno skladištenje i sa dodatnim mogućnostima.

Digitalni arhiv je osnova za efikasno upravljanje dokumentima ako su svi podaci zaista centralno na raspolaganju. Na taj način podaci mogu biti preuzeti u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta. Stoga su sve informacije povezane, bez obzira na aplikaciju koja se koristi da se kreiraju dokumenta. Pored toga, informacije su konvertovane u formate (kao što su PDF ili TIFF) koji  mogu biti čitljivi nakon više decenija. Podaci će biti čitljivi  čak i ako originalni softver više nije dostupan za generisanje podataka ili više nije instaliran na računaru zaposlenog.


Da biste bili sigurni da su svi zakonski uslovi u skladu sa, na primer, digitalnom revizijom, d.velop redovno podnosi svoj softver renomiranim institucijama na sertifikaciju.


Pa gde sve ove podatke skladištiti fizički? Skladištenje je rešeno zahvaljujući saradnji sa svetski vodećim proizvođačima hardvera u oblasti rešenja za skladištenje podataka, tako da se vaši podaci bezbedno čuvaju.


Sa d.velopom besane noći zbog straha od gubitka podataka sada su prošlost.