Termin „radni tok” odnosi se samo na pojedinačne interne procedure, odnosno, na sopstvene poslovne procese!Uz rešenje d.velop, svi ovi procesi se automatski i digitalno pokreću, bez obzira da li oni čine procedure održavanja, dosijea zaposlenih, odobrenja, fakture, izveštaje o plaćanju ili neke druge procedure.

Uglavnom, svaki proces može da bude optimizovan, automatizovan i ubrzan specijalno dizajniranim radnim tokom. Vi odlučite šta treba da se realizuje, a mi brinemo o tome.


Uzmimo, na primer,  zahtev za godišnji odmor. Do sada, zahtevi za godišnji odmor su se podnosili u pisanom obliku, zatim su potpisivani od strane rudovodilaca i na taj način su se samo povećavali dosijei u Kadrovskoj službi. Zaposleni su, nakon toga, obaveštavani  lično ili preko e-mail-a o odobrenju zahteva. Sada se ova kompletna interna procedura vrši automatski pomoću odgovarajućeg radnog toka.

Rukovodilac dobija poruku u inbox-u i sa jednim klikom na dugme „Prihvatam”, počinje potpuno automatizovan proces od informisanja kadrova do obaveštavanja. Čak se i zamena pravila distribucije tokom bolovanja ili odsustva operatera odvija automatski, kako bi se osiguralo da neobrađen zahtev ne napusti sistem.

Drugi primeri uključuju odobrenja budžeta, koja bi u zavisnosti od iznosa koji su uključeni trebalo da obrađuju različiti članovi osoblja, dostavljanje putnih troškova, rukovanje dolaznim fakturama i ugovorima.

Ukratko: svaki proces u kompaniji koji obuhvata spore i nezgrapne procedure može da bude digitalno mapiran i optimizovan preko radnog toka.


Digitalizacija radnog toka  omogućava bolji pristup informacijama, povećava zadovoljstvo zaposlenih, poboljšava vreme odgovora na upite kupaca i dobavljača –  profesionalno i efikasno.