Razvojni projekat se ne zasniva na jednom dokumentu, već se koristi bogatstvo podataka iz raznih aplikativnih programa.To otežava održavanje dobrog pregleda svih procesa i informacija relevantnih za vlasnička prava. Ali, upravo ovde d.velop AG patent menadžment stupa na scenu rešenjem koje digitalno podržava vašu organizaciju, istraživanje i razvoj takvih projekata.


Svi relevantni dokumenti čuvaju se centralizovano u arhivi i može im se pristupiti u svakom trenutku. Sofisticirani radni tokovi Vam pomažu u stvaranju novih patenata i/ili vlasničkih prava. d.velop rešenje za digitalno upravljanje patentima Vam nudi sve što je potrebno, i to iz jednog izvora, koristeći samo jedan jedinstveni korisnički interfejs:

Intuitivna pretraga patenata,

Stalno praćenje patenata,

Podršku za:

   – Procene patenata,

   – Zakonsku zaštitu projekata,

   – Upravljanje projektima,

   – Upravljanje rokovima.

Sveobuhvatno upravljanje dokumentima,

Digitalno arhiviranje.


Dokumenti se arhiviraju centralno, bez obzira na njihov format, i dostupni su svima koji su uključeni u predmet. Rokovi čuvanja više ne predstavljaju problem, a odlična transparentnost svih vezanih procesa jedinstveno omogućava donosiocima odluka da procene rizik novih projekata.

Sve ovo se radi digitalno, i iznad svega, bezbedno, što je od najvećeg značaja, posebno za patente.