E-mail sve više postaje medij za poslovnu korespodenciju.
Poslovna dokumenta kao što su fakture, narudžbenice, ugovori (često skriveni u prilozima) mogu biti teška za pronalaženje. Da ne pominjemo problem legalno-usklađenog arhiviranja podataka i njihovu pristupačnost u slučaju revizije.


d.velop AG e-mail menadžment rešenje pretvara rukovanje medijem budućnosti u dečiju igru i obezbeđuje bolju preglednost i efikasnost u svakodnevnoj radnoj rutini:

Reviziono-sigurno, dugoročno, server i klijent arhiviranje e-pošte, podataka, i dokumenata  (u prilogu),

Proces formiranja specifične digitalne strukture povećava transparentnost,

Prilagodljivost kroz programiranje skriptova,

Podrška za Single-instance storage (SIS),

Podrška za formiranje procesno-specifičnih poslovnih informacija,

Kompletna integracija sa odgovarajućim e-mail sistemom (Outlook ili Lotus Notes),

Povećanje prostora i povećanje efikasnosti e-mail sistema,

Usaglašenost sa pravnim propisima za arhiviranje digitalnih dokumenata,

Sve informacije o kupcima, dobavljačima, partnerima dostupne su na prvi pogled.


Sve e-mail poruke mogu da se arhiviraju preko miša, direktno iz e-mail-a klijenta. Opciono, zasnovano na pravilima i automatsko arhiviranje na serveru je takođe moguće. Dodeljivanje jedinstvenih atributa garantuje da e-poruke i prilozi neće biti samo pretvoreni u digitalne dokumente, već da se takođe mogu brzo i jednostavno naći.

Zahvaljujući temeljnoj integraciji sa glavnim sistemom elektronske pošte preko dvosmernog interfejsa, pretraživanje nije moguće samo iz programa Outlook ili Notes, već i iz d.3 arhive dokumenata kojoj su na raspolaganju nakon arhiviranja.


Arhiviranje se vrši u nepromenljivom TIFF ili PDF/A formatu koji obezbeđuje da dokumenti ostanu čitljivi čak i nakon više decenija, nezavisno od aplikacije koja ih je kreirala. d.velop AG e-mail menadžment rešenje ne uključuje samo trenutne procese arhiviranja, već i integraciju d.3 sistema kao centralnog arhivskog skladišta, odnosno, kao digitalnu arhivu za sve podatke sa vaše korporativne strukture.