Kompanije često veruju da podaci u digitalnom formatu nisu bezbedni, da se ne mogu  čitati ponovo nakon nekoliko godina, i da ne postoji mogućnost poslovne revizije podataka!Iako se sve tri pretpostavke mogu zamisliti – one su nevažeće  ako ste se odlučili za pravi sistem. Osim sofisticiranog koncepta prava pristupa softveru, skladištenja na sertifikovanim hardverskim komponentama, obezbeđivanja dostupnosti svih podataka, d.velop  rešenja  Vam  čak decenijama obezbeđuju željenu sigurnost.


Naravno, sve zakonske odredbe u vezi sa digitalnim skladištenjem podataka su takođe ispunjene. Ovaj kompleks se obično naziva ”compliance” i bez njega je nezamislivo legalno usklađeno i reviziono-sigurno arhiviranje digitalnih podataka.


Korišćenje d.velop rešenja Vam omogućava da brzo ispunite sve ove zahteve.