ECSpand linija proizvoda nudi Vam portfolio sveobuhvatnog rešenja zasnovanog na SharePoint-u.  


www.ecspand.de, posebno podešen za ovu svrhu, pruža Vam sve relevantne informacije o moć́nim ECSpand rešenjima i uslugama koje možete da koristite za konvertovanje SharePoint Servera u kompletan ECM sistem.