Iako se deo poslovne komunikacije putem elektronske pošte neprekidno povećava, veliki deo informacija koje se svakodnevno dobijaju sastoji se od redovnih pisama i dopisa.Ručno rukovanje ovim papirnim dokumentima dugotrajno je i praćeno visokim troškovima. d.velop je rešenje koje Vam omogućava da digitalizujete dnevnu dolaznu poštu i tako  optimizujete sve povezane poslovne procese.

Gomila dolaznih dokumenata dobijenih svaki dan digitalno se obuhvata preko skenera, centralno arhivira u formate samo za čitanje, i klasifikuje automatski – bez obzira da li su  dokumenti struktuirani ili nestruktuirani. Koristeći individualno konfigurabilne tokove, možete da utvrdite šta se i u kom trenutku  dešava sa određenim dokumentom.


d.3 upravljanje dolaznom poštom Vam pruža:

Brži ciklusi obrade,

Brzu dostupnost dolaznih informacija,

Informacije na dohvat ruke,

Unapređenje kvaliteta usluga,

Zadovoljstvo kupaca i dobavljača,

Niže troškove procesa,

Upravljanje poštom preduzeća preko miša,

Efikasnije korišćenje resursa,

Digitalno poštansko sanduče za sve članove osoblja koji učestvuju u procesu.


Pošta se obrađuje direktno na PC računaru preko digitalnog poštanskog sandučeta. Inteligentnom kontrolom pravila za prosleđivanje (u slučaju odsustva) i drugih individualno specifičnih koraka procesa u kompaniji obezbeđuje se automatska raspodela opterećenja između zaposlenih.

d.3 upravljanje dolaznom poštom ubrzava rukovanje, pojednostavljuje tokove dokumentacije, i modernizuje kompletnu arhivu rada.