ECM sistem mora biti u stanju da se bez napora integriše sa postojećim sistemom, da okruženju obezbedi idealno rešenje, posebno kada je, kao d.3,  podešen prema zahtevima potencijalnih kupaca!Interfejsi sa odgovarajućim sistemom korisnika predstavljaju osnovni uslov. d.velop d.3 može biti duboko integrisan sa različitim aplikacijama. Na taj način d.velop d.3 postavlja osnovu za uspešno upravljanje svim informacijama.

Da li je u pitanju Microsoft Dynamics AX, NAV i CRM, integracije u SAP R/3, ArchiveLink, Varial, Baan ili arhiviranje CAD crteža ili ISO dokumentacije – rešenja d.velop AG uklapaju se u trenutne operativne procese vaše kompanije. Sve je samo malo brže, manje pretrpano i sigurnije.


Velika fleksibilnost sistema i fleksibilnost modularne strukture dozvoljavaju čak prebacivanje na druge osnovne aplikacije bez problema. d.3 stoga garantuje za bezbednost vašeg ulaganja i raste i menja se sa vašim preduzećem.


Ključna reč je upravljanje promenama!