Osnovne nadležnosti koje čine prepoznatljivim kompaniju d.velop AG i njihove proizvode!


Arhiviranje

Mi sigurno čuvamo vaša dokumenta!

d.3 je arhivski sistem sa konceptom hijerarhijskog skladištenja.

Na taj način, d.3 omogućava nepromenjivo arhiviranje na period od 30 godina i duže.

Osim toga, d.3 omogućava i brz pristup svim dokumentima u arhivi.

Masovni uvoz dokumenata

Budite opušteni!

Velika količina podataka se odmah arhivira! Komercijalni programi svaki dan, na različitim računarskim sistemima, generišu veliki broj računa za izlazne proizvode, liste za štampu i tehnička dokumenta.

Kada koristite d.3 sistem, arhiviranje velike količine podataka se izvršava brzo – na siguran i racionalan način.

Upravljanje znanjem

Pronalaženje umesto pretraživanja!

d.3 opcija pretraživanja  koristi napredne tehnologije, koje funkcionišu  poput  ljudskog mozga.

d.3  vašim zaposlenima obezbeđuje brz pregled velike količine nestruktuiranih podataka.

Tako je omogućena procena postojećih podataka na nov i zanimljiv način.

Upravljanje dokumentima

Obeležite vaša dokumenta!

Koja je poslednja verzija QM upitnika? Kada smo izmenili ugovor? d.3 prati životni ciklus svih dokumenata.

i omogućava pregled u bilo kom trenutku aktuelne i svih prošlih verzija dokumenata.

Upravljanje e-mail poštom

Savladajte preopterećenje!

Transakciono-orijentisano skladištenje e-mail-ova u virtuelnu, elektronsku d.3 arhivu omogućava transparentan pregled svih informacija. Tako rasterećujete vaš Microsoft, Lotus ili Novell e-mail server.

Upravljanje skladištima podataka

Sačuvajte pravilno vaše podatke i dokumenta od početka!

Sa d.3 sistemom podaci se automatski skladište na najprikladnije i najjeftinije medije – CAS, SAN ili NAS. To oduševljava korisnike i doprinosi uštedi troškova.


Upravljanje radnim tokom

Pokrenite vaš radni tok! Ubrzajte ga digitalno!

Sa d.3 sistemom automatizovaćete poslovni proces posebno prilagođen vašoj organizaciji, koji je do sada zahtevao dosta vremena. Na taj način ćete uštedeti troškove i omogućiti zaposlenima da se koncentrišu na glavni zadatak – pružanje usluga korisnicima.

Upravljanje zapisima

Možete mirno čekati reviziju poslovanja!

Elektronske fascikle su osnova d.3 sistema. Integrisana arhiva omogućava automatsko, pravilno i potpuno skladištenje podataka, iz na primer ERP sistema. U isto vreme, ispunjeni su svi pravni zahtevi – nezavisni revizori vrše samo redovnu kontrolu podataka.

Upravljanje kancelarijskim poslovanjem

Upravljajte digitalnim tokom podataka!

MS SharePoint, MS Word, MS Excell i fax – podaci, dokumenta i informacije stižu do zaposlenih različitim kanalima. d.3 sistem zalazi u vaše aplikacije, upravlja tokom podataka i omogućava zaposlenima da se ne izgube u toku podataka.