Thilo Gukelberger i Christoph Pliete

osnovali su d.velop 1992. godine.

2000. godine preduzeće je

    promenilo status u Korporacija

    (AG)

Predsednik: Christoph Pliete

preko 200 zaposlenih

Više od 500 stručnjaka u d.velop

    stručnim centrima

Više od 150 partnera širom  

    sveta, 14 filijala u Evropi

Industrija visoke stručnosti

“Know-how” consulting


d.velop AG zauzima vodeće mesto u snabdevanju integralnih rešenja za:

1. Digitalno arhiviranje

2. Upravljanje dokumentima

3. Upravljanje radnim tokom


Tehnologija koju d.velop nudi je potpun modul sa sve tri funkcije (digitalno arhiviranje, upravljanje dokumentima, upravljanje radnim tokom) kao standard. Funkcije se mogu koristiti zajedno, ali to nije nužno.


d.velop AG se obraća jasno profilisanom tržištu sa  težištem na delatnost, veličinu kompanije i teritoriju.

Težište na delatnost:

    – Industrija/Trgovina/Logistika,

    – Bankarstvo, Osiguranje,

    – Javni sektor,

    – Zdravstvo.

Težište na veličinu kompanije:

    – Mala i srednja preduzeća,

    – Internacionalne korporacije i

       grupe.

Težište na teritoriju:

    – Nemačka, Austrija, Švajcarska,

    – Holandija, Hrvatska, Srbija,

       Francuska, Italija, Danska,

    – Ostatak Evrope.


Međutim, može se reći da je strateški cilj korporacije d.velop dugoročno zadovoljstvo klijenata.Glavne prednosti d.3 sistema:

 Zasnovan na najmodernijim,

    tehnologijama i internacionalnim

    standardima,

 Fleksibilan i prilagodljiv standardni

    softver,

 Jednostavan i intuitivan korisnički

    interfejs,

 Komforni alati za administraciju,

 d.3 sistem je potpuno skalabilan i

    dozvoljava implementaciju po

    koracima, sa postepenim

    uvođenjem pojedinih modula

    (preko 80 modula) koji proširuju

    funkcionalnost celog sistema,

 Brojne i uspešne integracije sa

    upravljačkim i tehničkim

    aplikacijama,

 Proverena i isprobana metoda

    uvođenja,

 Vođenje projekata usmereno ka

    cilju i rezultatu.


d.3 nudi razvojni scenario bez mnogo ulaganja i truda, kao i bezbolan prelaz na nove verzije d.3 softvera.